Địa Chỉ : 74/1 Lê Thị Nho, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. HCM

Điện Thoại : 0937124564

74/1 Lê Thị Nho, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM